|

У.Хүрэлсүх: Манай улсын эдийн засгийн 80-аад хувийг хувийн хэвшлийнхэн бүрдүүлж байна