|

Орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулна

20719

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн, Н.Амарзаяа, Ё.Баатар