|

Сүүлийн хоёр жилд 2500 гаруй шинэ ажлын байр бүртгэгджээ

21
Увс /МОНЦАМЭ/. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн хоёр жилд аймгийн хэмжээнд 417  өрхөд 1 тэрбум 101 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, нийтдээ 482 байнгын  ажлын байр бий болгосон байна. Үүнээс гадна өнгөрсөн хоёр жилд 2502 шинэ ажлын байр бүртгэгдэж, 1879 хүнийг түр болон байнгын ажлын байранд зуучилжээ.
2018 онд бий болсон ажлын шинэ байрыг 2016 оны мөн үетэй харьцуулбал 493-аар өссөн байна. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн нийтийг хамарсан арга хэмжээний хүрээнд 1370 иргэнээр гудамж талбай, авто замын шороо цэвэрлэх, нийтийн хур хог цэвэрлэх зэрэг ажил гүйцэтгүүлж, хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдэд нийтдээ 245,5 сая төгрөг олгожээ. Тэрчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллаж, 66 иргэнд 150 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 66 байнгын ажлын байр бий болгосон байна.

Сүүлд нэмэгдсэн сэтгэгдэл

  • Jamesnot: If you invested $1,000 in bitcoin in 2011, now you have $4 million: http://cutt.us/c5Fpdx
  • Stevenspalp: Invest $ 15,000 in Bitcoin once and get $ 70,000 passive income per month: http://cutt.us/4DFzms45
  • salvadorlp18: New project started to be available today, check it out http://fleshlitevideos.allprob log.com/?kali...
  • RobertTrara: как поднять СЃРІРѕР№ рейтинг
  • ContactForm: Ciao! nutag.mn We offer Sending your commercial proposal through the Contact us form which can be found...