|

Нийслэлийн хэмжээнд хүн ам, орон сууцны энэ оны завсрын тооллого зохион байгуулна

hqdefaultНийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах, тооллогын комисс байгуулах тухай” А/435 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогыг зохион байгуулж явуулах Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн, “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогыг зохион байгуулж явуулах дүүргийн Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг тус тус баталлаа.
Үүнтэй холбогдуулан дараахь үүргийг өглөө. Үүнд:
  • Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогыг зохион байгуулж явуулах Тооллогын түр товчоог хороо бүрт байгуулж, шаардлагатай зардлыг дүүргийн төсвөөс санхүүжүүлэхийг дүүргийн Засаг дарга нарт
  • “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний дагуу бэлтгэл ажлыг сайтар хангах, ялангуяа дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа өрх, хүн амыг засаг захиргааны анхан шатны бүртгэлд 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор бүрэн хамруулж, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-г иж бүрэн бүрдүүлж дуусгахыг дүүргийн Засаг дарга нарт
  • Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийсэн болон тоолох үе шатанд цуглуулсан тооллогын нөхсөн асуулгын хуудас, цахим сангийн иж бүрэн мэдээлэл, урьдчилсан дүн, бусад материал, илтгэх хуудсыг тогтоосон хугацаанд багтаан нийслэлийн Статистикийн газарт ирүүлэхийг дүүргийн Тооллогын комиссын дарга нарт
  • Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хугацаанд нь хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нийт 566,179,800 /таван зуун жаран зургаан сая нэг зуун далан есөн мянга найман зуу/ төгрөгийг нийслэлийн Засаг даргын нөөц сангаас гаргахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт
  • Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажлын явц байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн тооллогын комиссын орлогч дарга, нийслэлийн Статистикийн газарт тус тус үүрэг болгов.
Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ё.Гэрэлчулуунд даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Сүүлд нэмэгдсэн сэтгэгдэл

  • TylerVup: Игровые кресла Москва, тел.: 8 800 550 28 79 набор корпусной мебели
  • MarthaDruff: В Москве интерес к данному типу материалов становится все более отчетливым. В моду возвращается...
  • Denflerb: kamagra
  • Jasonflerb: buy kamagra
  • ManuelVat: Эвакуатор Краснодар цена, Вы можете вызвать по телефону: 8-918-432-32-32 краснодар эвакуаторы