|

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм батлагдлаа

“Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг баталлаа. Нэг төвд ногдох иргэний тоо нь нийслэлд 8000-аас доошгүй, аймаг, суурин газарт 6000-аас доошгүй байна. Төвийг нөхөрлөл хэлбэрээр нийслэл, аймгийн төв, нэгдсэн эмнэлэгтэй суурин газарт байгуулах юм.
Төв нь иргэдэд нийгмийн эрүүл мэндийн  болон  эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах хүний нөөц, байр, эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, эм хэрэгслээр хангагдсан байх ёстойг дүрэмд заажээ.
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнд ногдох зардлын хэмжээг хүн амын бүтэц, тусламж, үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ, нэр төрөл, бодит өртөг, үнийн өсөлттэй уялдуулан шинэчлэн тогтоож байхаар боллоо.

Сүүлд нэмэгдсэн сэтгэгдэл

 • gordon: V3tcY1 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: mWC6u8 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: Kv5vTX http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: gaplOm http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: U6krNb http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: 4UOKTV http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • Oakley Sunglasses: Men sneakers 20 color canvas shoes men zapatos hombre running shoes for men shoes huarache...
 • gordon: OuWKtc http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: RHn1k6 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: nY4mD5 http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • fitflop sales: fitflop store fitflop sales http://fitflopsingapore.iemill er.net/
 • fitflop factory outlet singapore: fitflops sale singapore fitflop factory outlet singapore...
 • gordon: rkq1LE http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: QBjjyb http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: gISrEa http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: rR86cF http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: T4UonY http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: YlbQYn http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: tSpLIf http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com
 • gordon: CkYaNO http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOL QOuaxTXbj5iNG.com

Шинэ мэдээ