Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар
Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

Сэлэнгэ аймагт “Р” ХХК нь зөвшөөрөлгүйгээр ашигт малтмал олборлож, байгальд 283,508,639 төгрөгийн хохирол учруулжээ

Прокурорын байгууллага өнгөрсөн долоо хоногт буюу 2023 оны тавдугаар сарын 29-нөөс  зургаадугаар сарын 2-ны өдрүүдэд хэрэг бүртгэлтийн 43.791, мөрдөн байцаалтын 3262 хэрэгт хяналт...

Шинэ мэдээ

21 аймаг

9 дүүрэг