|

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГ АЖИЛЛУУЛСНААР ХҮҮХДҮҮД МОНГОЛ АХУЙГАА ТАНИН МЭДЭЖ БАЙНА

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГ АЖИЛЛУУЛСНААР ХҮҮХДҮҮД МОНГОЛ АХУЙГАА ТАНИН МЭДЭЖ БАЙНА

“Бид хамтдаа” аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүүхдүүдийг монгол ёс заншлаа дээдлэх, танин мэдэх, малч, хөдөлмөрч арга ухаанд сургаж байна. Энэ жил үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНД аймгийн төвийн 50 гаруй хүүхдийг хамруулж газар тариалан, мал маллах арга ухаанд сургалаа. Хүүхдүүдийн байрлах гэр орон, хоол хүнс, хариуцах багш нарын асуудлыг аймгаас бүрэн шийдвэрлэж өгсөн ба үхэр ямаа саахаас эхлээд сүү цагаан идээ боловсруулах, мал сүргээ хариулах, төрөл бүрийн хүнсний ногоог тариалах, хураах зэрэг монгол ахуйн их зүйлийг сурч мэдсэнээ амрагчид онцлов.

Түүнчлэн ажил хөдөлмөрт суралцахаас гадна бие даах, олон найз нөхөдтэй болох боломжийг бүрдүүлж чадсан учраас ирэх жилүүдэд илүү урт хугацаатайгаар амраадаг болгохыг хүүхдүүд санал болгож байлаа.

Хөдөлмөр зусланд аймгийн төвд амьдардаг, монгол ахуйгаасаа хөндий байдаг хүүхдүүдийг хамруулах бөгөөд жилд 60 хүүхэд 4 жилийн хугацаанд нийт 240 хүүхэд хамрагдаж монгол ёс заншил, газар тариалан, мал маллах арга ухаанд суралцана.

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГ АЖИЛЛУУЛСНААР ХҮҮХДҮҮД МОНГОЛ АХУЙГАА ТАНИН МЭДЭЖ БАЙНА

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАНГ АЖИЛЛУУЛСНААР ХҮҮХДҮҮД МОНГОЛ АХУЙГАА ТАНИН МЭДЭЖ БАЙНА

Сэтгэгдэлүүдийг хаах

Сүүлд нэмэгдсэн сэтгэгдэл

  • fertilizer distribution business: Gardening is a great method to escape the stress regarding way of life by working...
  • mendocino fertilizer: Gardening is a great way to escape the stress of way of life by working with your hands and...
  • fertilized egg: Gardening is a great approach to escape the stress of lifestyle by working using your hands and...
  • fertilizer distributor: Gardening is a great strategy to escape the stress connected with everyday life by working...
  • fertilizer analysis: Gardening is a great strategy to escape the stress involving day to day life by working having...