Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар
Увс Хөвсгөл Баян-Өлгий Сэлэнгэ Дундговь Булган Ховд Говь-Алтай Завхан Орхон Архангай Сүхбаатар Дорноговь Говьсүмбэр Өмнөговь Өвөрхангай Баянхонгор Хэнтий Дорнод Дархан-Уул Төв Улаанбаатар

Mалчин айлын үхрийг баавгай барьжээ

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын хоёрдугаар багт нутаглаж байсан малчин айлын үхрийг баавгай барьсан тохиолдол гарчээ. Тавдугаар сарын 20-ны өдөр мөн тус сумын малчны дөрвөн үхэр...

Шинэ мэдээ

21 аймаг

9 дүүрэг